harlingen of hindelopenAfgelopen weekend de 2e district show van dit seizoen, de SNN in Drachten. Op donderdag welgemoed met 24 duiven in de mand naar Friesland gereden, de Sluisfabriek in Drachten. Een nieuwe locatie aangezien het congrescentrum in gebruik was genomen als AZC. Gelukkig dat de organisatie van de SNN met de Sluisfabriek nog een nieuwe locatie had gevonden.

Bij het inkooien van de duiven vielen meteen de minpuntjes op, geen krullen in de showkooitjes en weinig licht. Ik was redelijk op tijd in de middag en vond het al vrij duister. Voor de keurdag was er echter voorzien in meer licht zodat de keurmeesters toch goed hun werk konden doen.

Ditmaal waren Jos de Poel en Ane Visser de keurmeesters van dienst die de 126 ingekooide Oud Hollandse meeuwen mochten beoordelen en de predicaten vaststellen. Er stonden 142 dieren ingeschreven maar voor Rudie de Bruin en Halbe Sijtsma zijn de druiven nog steeds zuur en de vogelgriep maatregelen een dwarsligger om met de duiven op pad te gaan.

Opmerkelijk was dat wat Johan twee weken eerder niet zag Ane ditmaal wel zag en ook andersom. Aan het eind van het liedje werden dus eigenlijk per duif enkele predicaten omgewisseld. Het blijft allemaal mensenwerk. In ieder geval heb ik voor de Keistadshow / clubshow nog wat te doen op het gebied van conditioneren.

De oude doffer die twee weken eerder met 97 werd bekroond moest het ditmaal doen met 96, maar kreeg wel het 2e certificaat van de keurmeester. Hij was ditmaal de fraaiste Oud Hollandse meeuw op 2 na. Een blauwschild jonge duivin van Ad Schelling en een jonge geelzilverschild gehand duivin van Walter de Graaf kregen een 97 als bekroning.

Ditmaal mocht ik mij tevreden stellen met een serie van 4x 92, 4x 93, 4x 94, 6x 95 en 6x 96 en daarmee boekte ik mijn beste resultaat tot nu toe in Drachten.

Met meer licht op de zaterdag zag alles er ook meteen wat beter uit, al was het nog niet optimaal en heeft de organisatie nog wel wat verbeterpunten als ze vaker van de Sluisfabriek gebruik willen maken. Het is wel een iets meer sfeervol onderkomen met ook leuke kantineprijzen. Na de corona jaren was het toch mooi om de medefokkers weer bij de kooien spreken en wat andere dieren te bekijken.

Overigens moet ik zeggen dat de mannen in het Noorden toch ook de pr goed hebben geregeld. De website is up to date. Facebook houden ze goed bij, ik zag een filmpje met Willem de Wal voorbij komen en ook Omrop Frieslân besteedde enige aandacht aan de show met “Speciale duiven”. En daar kunnen enkele nog aankomende shows die nu nog hun website niet bijgewerkt hebben en waarop nog steeds te lezen staat dat hij afgelast is nog een puntje aan zuigen. We kunnen natuurlijk wel graag liefhebbers aan willen trekken en ook graag de jeugd binnen zien komen, maar daar moet je dan dus wel wat meer voor doen als een berichtje in de bijlage van het Kleindiermagazine.

Naast de tweemaal 97 werden er 21 dieren in de kooien gezet die een 96 score behaalden. Klaas de With was net als ikzelf goed voor 6 stuks, Walter de Graaf zette er 3, Ad Schelling en John de Groot brachten er 2 in de kooien en Jan Kastelein en Gerrie Kreeft maakten de 21 vol met ieder 1. Voor Walter de Graaf was het de 2e show op rij waarbij zijn gemiddelde boven de 95 uit kwam. John de Groot kwam met 6 gezette duiven uit op precies 95 en dat is toch een mooie score.

De volgende show is de Keistadshow / clubshow in Amersfoort en als de vogelgriep geen roet in het eten gooit breng ik er daar 28 in de kooien. Maar eerst moet er nog wat bont aan de benen verwijdert worden, een snaveltje bijgewerkt, een puntkap geconditioneerd en een staart met hondenshampoo gewassen. Jawel, met hondenshampoo zo is mij verteld behaal je de beste resultaten om een vuile staart weer mooi wit te krijgen.

Voor nu een keer in het Fries:
Foar no lit my it hjirby en ik hoopje alle lêzers aanst op de Keistadshow yn Amersfoort te groetnis.

aan het werk

Aan het werk.

staat goed